• Hemisphere Universal Development Kit

  • Hemisphere Universal Development Kit

  • Hemisphere Universal Development Kit

Hemisphere Universal Development Kit

Uniwersalny zestaw wspomagający integrację produktów OEM

Uniwersalny zestaw wspomagający integrację produktów OEM (Universal Development Kit) umożliwia dokonanie integracji danego modułu OEM/GPS do pożądanego systemu dedykowanego dla danej aplikacji. Szczegółowe informacje i wskazówki dla użytkownika znajdują się w instrukcji: "Universal Development Kit User Guide"

Universal Development Kit wspomaga integrację następujących produktów OEM/GPS:

  • Crescent®
  • rescent Vector™ II
  • Eclipse™ II
  • MiniEclipse™
  • LX-1™ (jedynie dla pracy w trybie OmniSTAR® VBS)